;

Baba Guzamba

בבא גוזמבא-מביאים את הניגון של העולם מוזיקה משמחת לארועים שמחים. שילוב של עולמות ישן וחדש מזרח ומערב מחצר חסידית דרך חפלה מרוקאית ועד למחוזות ההימלאיה איתנו לא תוכלו להפסיק לפזז כל הלילה.