;

Markey Funk

מארקי פאנק השתתף המון פעמים באינדינגב ותמיד הוא מביא משהו אחר. אחד המוחות המבריקים במוזיקה הישראלית חוזר למדבר לאחר העדרות של כמה שנים לסט סוער והזייתי במיוחד.

סגנון מוזיקלי : אלקטרוניקה